Tuesday May 02, 2023

Femte Söndagen i Påsktiden, 2023.

Samtal om och utifrån Johannes 17:9-17, inför Femte söndagen i Påsktiden, då temat är "Att växa i tro." Varmt välkommen att lyssna!

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822